יום רביעי, 20 בפברואר 2013

הרצאה: "הקשרים יהודים בשירת פלמנקו"

נושא השפעה היהודית על תרבות ספרדית בכלל ועל פלמנקו בפרט זוכה היום  - ללא ספק - לתחייה מחדש. עוד לפני שפקו דה לוסיה השמיע את דבריו ב-2004, טענות על המקורות היהודיים של פלמנקו הושמעו על ידי מספר חוקרים לפניכן. אביא ציטוט מתוך הספר  Teoria del Cante Jondo של Hipolito Rossy:

"מאמינים שהרבה נגני תקופת הביניים (juglares) וזמרי פלמנקו היו יהודיים, ויש כאלה שמעיזים לטעון ש-Petenera טיפוס אגדתי של זמרת, הייתה יהודיה. המוזר והבלתי נתפס היה המצב לו העם הזה שכשרונותיו אמנותיים היו ונשארים יוצאי דופן, היה נשאר בצד של הפעילות האמנותית העממית הזאת." 
  


אך למרות הכמיהה הזאת ורומנטיזציה שאייפנה עבודתם של החוקרים האלה שחלקם היו צאצאים של אנוסי ספרד, ובעצמם שאפו לגלות את זהותם, עד היום אין בידינו ידע ספציפי ומסודר על הדרכים בהן השפיעו יהודי ספרד על פלמנקו. לכך יש הסבר: ההפרדה בין קבוצות אתניות (שכה אופיינית לעידן הרב תרבותי בו אנחנו חיים) לא הייתה קיימת אז, ומוסלמים, נוצרים ויהודים היו חיים זה ליד זה. מלך אלפונסו X החכם (1284 - 1221), היה קורא לעצמו מלך שלושת הדתות ובחצרו היו מתאספים מיטב אמנים, מוסיקאים, ומשוררים שדתם ואמונותיהם לא הפריעו להם ליצור ביחד. לכן, המחקר אודות השפעות מוסיקליות המבוסס על בידוד האלמנטים מהמכלל אינו מחקר שעשוי לשאת פרי. חוסר אפשרות ההפרדה הוא גם הסיבה לתגובות של מוסיקאים עצמם שכן מכירים בהשפעה יהודית, אך לא יודעים להגיד במה היא כרוכה.
מתוך הראיון עם Carmen Linares שערך Payo Humberto ב-2001מתוך הראיון עם Paco de Lucia, שנת 2004

אילוצים אלה גרמו לי לשנות את הכיוון ולחפש תשובות במסורת שבעל פה של פלמנקו. הפתרון הצנוע שאני מציע הוא גישת הפרשנות המבוססת על ניתוח השוואתי של הלטרות (letras) בהן יש התייחסות ישירה או עקיפה ליהודים. בתוך המכלול של שירת פלמנקו ולאור הקשר יותר רחב היסטורי ודתי בו נוצרה מסורת פלמנקה, ניתן בהחלט למצוא כמה דברים מוצקים על ההשפעה היהודית בתוך פלמנקו... עריכה לשונית: מירה לוי

יום שבת, 2 בפברואר 2013

הרצאה - מהו פלמנקו פורו?

בקרוב:מהי המשמעות של "פלמנקו פורו"? - זאת שאלת המפתח של ההרצאה הזאת. 

פלמנקו של היום הוא לא פלמנקו של פעם – תרבות סגורה, לשון מסתורית של קבוצה אתנית השומרת על גבולותיה, מנהגיה ומסורתה. הופעת דמויות שבגדו במסורת הפלמנקו מחד גיסא, יחד עם הפתיחות הגוברת כלפי העולם החיצון מאידך, גרמו לשינויים עמוקים בתוך תרבות פלמנקו ולשינוי בערכיה. אחד מהם הוא מעבר קיצוני מהגדרת "פורו" כערך שנקבע בתוך הקהילה ומסורתה ללהגדרה שנעשית על ידי היחיד. דוגמא בולטת לכך היא משפט של קמרון, "את הטוהר שלי אני נושאו". 

ההרצאה הזאת תיקח אותך עמוק אל תוך עולמו המסתורי והקנאי של פלמנקו מסורתי וליחסים המורכבים שנרקמו בינו לאלה שביקשו שינוי ומהפכה. דרך הסיפור ההמרתק, ניגש לתדמית של פלמנקו היום ולאקטואליות שאלת הטוהר בימינו. מומלץ למי שמחובר לאמנות ותרבות הפלמנקו, ורוצה להכיר אותן לעומק.